" Doğru İşe Doğru İnsan "

İ N S A N   K A Y N A K L A R I

     İnsan kaynakları politikası, kurumdakiki tüm işlerin insan kaynağı kullanılarak verimliliğinin en üst seviyeye çıkartılması için; "Doğru İşe Doğru İnsan" felsefesinden hareketle, çalışanların seçiminde, işe yerleştirilmesinde, ücretlendirilmesinde, eğitiminde adil ve tutarlı uygulamalar içinde olmaktır. Kurumsal hedeflerimize ulaşmada katkı sağlayacak İnsan Kaynakları politika ve uygulamaları oluşturmak, profesyonel bir işe alım süreciyle değerlerimizi yükseltecek yeni arkadaşlar istihdam etmek, hizmet odaklı ve hızlı karar alan bir organizasyon yapısı oluşturmak ve her seviyede bunu destekleyen, yetkinlikleri yüksek çalışanlar oluşturmak, ülke ekonomik yapısına paralel bir ücret ve yan haklar politikası uygulamak, hedef bazlı yönetim modeli ile çalışanlarımızın başarısını ve sürekli gelişimini destekleyerek, kurumun ana hedeflerine ulaşmasına katkı sağlamak, çalışanlarımızın memnuniyetini ve kuruma bağlılığını arttırmak öncelikli hedeflerimizdir.


İ . K .   U Y G U L A M A L A R I

     Görev Tanımları: Kurum'teki görevlerin en iyi şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla her görevin kesin ve açık tarifleri yapılır. Bu görevi yürütecek olan iş gören de bulunması gereken nitelikler tespit edilir.

     Eğitim: Eğitimler, hem kurumun geleceği için en önemli kaynağı olan iş görenin gelişme ve öğrenme ihtiyaçlarına cevap vermek üzere, hem de organizasyonun ihtiyaç duyduğu bilgi, beceri ve yeni gelişmelerin kazanılmasına yönelik olarak verilir. Eğitim talepleri çalışanlarımızdan alınır ve kurum politika ve hedeflerine uygun olan hem kişisel gelişime yönelik hem de teknik bilgi öğrenmek amaçlı eğitimler çalışanlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda verilir.

     Performans Yönetimi: Çalışanlar belirlenmiş performans kriterlerine göre değerlendirilir. Başarılı iş gören, gelişmesi ve daha üst kademelere geçmesi için teşvik edilir, yetiştirilir ve gereğinde parasal ya da parasal olmayan yöntemlerle ödüllendirilir.

     Oryantasyon: Kuruma yeni giren çalışana, kurumun amaçları açıklanır ve bu amaca ulaşmak için kendisinin katkısı üzerinde durulur. Bu doğrultuda yeni çalışanların hepsine Oryantasyon Planı uygulanır ve şirketi ve kurum kültürünü tanımasına fırsat tanınır.


İ Ş E   A L I M   S Ü R E C İ

     İşe Alım & Oryantasyon: Vizyon, Misyon ve Politikamız doğrultusunda; "en iyi" leri bünyemize katmak ve "Doğru İşe Doğru Çalışan" sloganını yaşatmak için tüm ihtiyaçlarımızda başvurmak üzere aday havuzu oluşturulmaktadır. İlanlar için yapılan başvurular arasından, şirketimiz ihtiyaçları doğrultusunda en uygun bulunan adaylar seçilerek görüşmelere davet edilmektedirler. İlkevim Eğitim Kurumları olarak işe alımlarda en önem verdiğimiz noktalardan birini de yetkinlikler oluşturmaktadır.

     Mülakat Süreci: İlan edilen açık pozisyonlardan uygun olanlar için görüşmeye davet edilen adaylar görevlerin niteliğine göre mülakat sürecindeki görüşmelerin bazılarını ya da tümünü yaparlar.

     Bunlar;
Yetkinlik Mülakatları,
Teknik Mülakatlar,
Yabancı Dil Mülakatı,
Beceri Mülakatı,
Kişilik Envanteri,
Özel Amaçlı Mülakatlar

Bu aşamalarda başarılı bulunan adaylar, oryantasyon eğitimi ile İlkevim'de iş hayatlarına adım atarlar. Çalışanlar oryantasyon programı kapsamında çalışacakları bölüm hakkında bilgi sahibi olmanın yanında tüm şirket ile ilgili detaylı bilgiye de sahip olurlar. Sonrasında bölüm ve göreve göre farklı sürelerde "iş başı eğitimi" görürler.

İş başvuruları aşağıda bağlantısı verilen formu doldurduktan sonra şahsen yapılmalıdır. Formun eksiksiz ve doğru doldurulması işe alım sürecine olumlu olarak yansımaktadır.

İş Başvuru Formu.

Bu sitenin mükemmel programlama yapısı daha modern bir tarayıcıya ihtiyaç duymaktadır. Google Chrome ile tanışın!ankaradaki yuvalar yuva Ankara çocuk bakımevi çocuk gündüz bakımevleri okulöncesi eğitim çocuk yuvası çocuk önokul kreşler yuvalar ankarada yuva ankaradaki yuvalar Yuva Ankara çocuk yuvası dikmen yuva Çankaya yuva balgat yuva yüzüncüyıl yuvası Çocuk yuvası yuvalar yuvaları anaokulu anaokulları anaokul kreş bakımevi okul öncesi okulöncesi ankara çocuk yuvaları,ankara çocuk yuvası çocuk yuvası çocuk kreşler Ankarada çocuk yuvası