E T K İ N L İ K L E R İ M İ Z
 • Fen ve Doğa open

  Kuşlar güzel güzel cıvıldarken ve bir yaprak üzerinde kurt dolaşırken sen dil alıştırmalarına hemen ara ver. Bil ki kurt ve kuş çocuğa, daha iyi ve daha çok şey öğretir. Sen sadece sus...
  (Pastalozzi)

  Çocuklarımız doğal bir merak ve keşfetme isteği ile dünyaya gelmektedir. Anaokulu öğrencilerimizin çevrelerini öğrenmeye karşı olan güçlü ilgilerini değerlendirmek ve erken yaşlardan itibaren olaylara, durumlara karşı bilimsel bir bakış açısı geliştirmek için müfredatımızda fen ve doğa etkinliklerine yer vermekteyiz.

 • Serbest Zaman open

  Öğrencilerimizin çeşitli köşelerle zenginleştirilmiş sınıf ortamında kendi ilgi ve eğilimleri doğrultusunda bir uğraşı seçerek meşgul oldukları bir süreçtir. Öğretmenlerimizin gözlem yaparak not almaları için ise ideal bir zamandır. Uyum sorununun aşılması ve çocukların farklı etkinliklere yönlendirilmesi için de iyi bir fırsat süresidir.

  İlgi Köşelerimiz

    Atatürk Köşesi.
    Evcilik Köşesi.
    Blok-Loge Köşesi.
    Kitap Köşesi.
    Müzik Köşesi.
    Sanat Köşesi.
    Kukla Köşesi.

  Sohbet, şarkı, şiir, tekerleme gibi dil etkinlikleriyle dil becerileri geliştirilirken, okul çağı öncesi okuma-yazma deneyimleri de basılı gereçlerle etkileşime geçmeye başlar. Bunlar kavramları tanımasına, nesne ve olaylar arsında ilişki kurabilmesine, zihinde genel matematiksel şemaların yapılanmasına fırsat veren çalışmalardır.

 • Sanat open

  Bir çocuk gibi, resim yapmayı öğrenmek bütün ömrümü aldı.
  Picasso

  Anaokulumuzda uyguladığımız sanat etkinlikleri ile amacımız öğrencilerimizin;
    Renkleri, biçimleri, dokuları tanımaları,
    Görsel olgunluğa ulaşmaları,
    Farklılık ve benzerlik olgunluğuna varmaları,
    El-göz koordinasyonunun gelişmesi,
    Seçmeyi ve karar vermeyi denemeleri,
    Çok boyutlu düşünmeyi öğrenmeleri,
    Hayal güçlerini kullanmaları,
    Özgün fikirler üretmeleri,
    Dikkat sürelerinin uzaması,
    Dillerini geliştirmeleri, kendilerini sözle ifade edebilmeleridir.

 • Müzik open

  Müzik insan ruhunu dalgalandıran, okşayan ve ona ince zevkler tattıran üstün bir sanattır.
  (Hugo Riman)

  Müzik çalışmaları çocukların tüm gelişim alanlarını destekler ve pek çok amacı gerçekleştirir. Anaokulumuzda müzik etkinliği programlarımızda;

    Ses çalışmaları,
    Doğru nefes kullanma ve doğru şarkı söyleme çalışmaları,
    Sözcükleri doğru telaffuz çalışmaları,
    Ritmi hissetme ve farklı ritimleri uygun tempoda vurabilmeleri,
    Sözleri melodiye ve ritme uygun söylemeleri,
    Müziğin ritmine uygun olarak dans edebilmeleri,
    Ve arkadaşları ile dostça ilişkiler kurabilmelerine yönelik çalışmalar yer almaktadır.

 • Uluslararası Okuma open

  Çocuklarımızın ilköğretime hazırlık aşamasında yaptığı çalışmalar; basılı gereçlerle etkileşime geçmesine, kavramları tanımasına, nesne ve olaylar arasında ilişki kurabilmesine fırsat veren çalışmalardır.

 • Oyun open

  İlkevim Yuva'da öğrencilerimizin önsezili, sabırlı, empati yeteneği gelişmiş ve dikkatli birer gözlemci olmaları çocukların verdikleri tepkileri izleyerek problemin çözümüne uygun ortamlar hazırlanır. Öğrencilerimiz oyun ortamında duyarlı öğretmenlerimizin rehberliğinde yeteneklerini keşfetmeye başlar, yapıcı üretici zekaları gelişir, sosyal uyum kazanır, sorunlara farklı çözümler getirir, dolayısı ile kendilerini geliştirirler.

 • Okuma Yazma open

  Çocukları okul çağından önce okuma yazma deneyimlerinden mahrum etmek, onların ileride erişebilecekleri "eğitim" düzeylerini ciddi bir şekilde engelleyebilir hatta kısıtlayabilir.Bu sitenin mükemmel programlama yapısı daha modern bir tarayıcıya ihtiyaç duymaktadır. Google Chrome ile tanışın!ankaradaki yuvalar yuva Ankara çocuk bakımevi çocuk gündüz bakımevleri okulöncesi eğitim çocuk yuvası çocuk önokul kreşler yuvalar ankarada yuva ankaradaki yuvalar Yuva Ankara çocuk yuvası dikmen yuva Çankaya yuva balgat yuva yüzüncüyıl yuvası Çocuk yuvası yuvalar yuvaları anaokulu anaokulları anaokul kreş bakımevi okul öncesi okulöncesi ankara çocuk yuvaları,ankara çocuk yuvası çocuk yuvası çocuk kreşler Ankarada çocuk yuvası