" Etkin Öğrenme Modeli İle Çocuklarımız Hem Eğlenir, Hem de Öğrenir "

E Ğ İ T İ M   M O D E L İ     Anaokulumuzda Etkin Öğrenme Modelini uyguluyoruz. Etkin öğrenme yaparak-yaşayarak öğrenmedir. Etkin öğrenme çocukların seyredip dinlemekle yetinmeyip bu sürece etkin olarak katılarak, değiştirerek, hareket ederek ve bir şeyler yaparak katıldığı anlamına gelmektedir. Günlük programımız, çocuklarımıza öğrenmenin sorumluluğunu taşımayı, düşünmeyi, görmeyi, analiz etmeyi, problem çözmeyi, teknolojiyi kullanmayı, yapıcı-üretici olmayı, iletişim kurmayı, paylaşmayı, sırasını beklemeyi, işbirliği yapmayı ve tüm insanlara katkıda bulunmayı öğreteceği fırsatlar oluşturmaktadır.

Etkin öğrenme modelinde öğrenci merkezdedir ve aktif olarak programlara katılır,
deneyerek, yaparak ve yaşayarak öğrenir.


Ö Ğ R E N C İ N İ N   K O N U M U Programda öğrenci merkezdedir.

 Program öğrencinin aktif katılımına dayanır.

 Programda öğrenci katılan, deneyen, yapan, yaşayarak öğrenen kişidir.


E Ğ İ T İ M C İ N İ N   K O N U M U Hedefleri, kazanılması beklenen davranışları ve eğitim durumunu planlar.

 Öğrencinin hedef bilgi ve beceriye ulaşması için rehberlik yapar.

 Grubun ve öğrencinin, hedef bilgi ve becerilere ulaşım derecelerini gözler ve değerlendirir.

 Öğrencinin günlük yaşantısı içinde olayları izlemesi ve bu olaylara katılmasını motive eder.

Bu sitenin mükemmel programlama yapısı daha modern bir tarayıcıya ihtiyaç duymaktadır. Google Chrome ile tanışın!ankaradaki yuvalar yuva Ankara çocuk bakımevi çocuk gündüz bakımevleri okulöncesi eğitim çocuk yuvası çocuk önokul kreşler yuvalar ankarada yuva ankaradaki yuvalar Yuva Ankara çocuk yuvası dikmen yuva Çankaya yuva balgat yuva yüzüncüyıl yuvası Çocuk yuvası yuvalar yuvaları anaokulu anaokulları anaokul kreş bakımevi okul öncesi okulöncesi ankara çocuk yuvaları,ankara çocuk yuvası çocuk yuvası çocuk kreşler Ankarada çocuk yuvası