İlkevim Yuva Etkinliklerimiz İnsan Kaynakları

İlkevim Yuva Çocuk Bakımevi Anaokulu Balgat Ankara

İ N S A N
K A Y N A K L A R I


İlkevim Yuva Eğitim Kurumları

İnsan kaynakları politikası, kurumdaki tüm işlerin insan kaynağı kullanılarak verimliliğinin en üst seviyeye çıkartılması için; "Doğru İşe Doğru İnsan" felsefesinden hareketle, çalışanların seçiminde, işe yerleştirilmesinde, ücretlendirilmesinde, eğitiminde adil ve tutarlı uygulamalar içinde olmaktır. Kurum hedeflerimize ulaşmada katkı sağlayacak İnsan Kaynakları politika ve uygulamaları oluşturmak, profesyonel bir işe alım süreciyle değerlerimizi yükseltecek yeni arkadaşlar istihdam etmek, sonuç odaklı ve hızlı karar alan bir organizasyon yapısı oluşturmak ve her seviyede bunu destekleyen, yetkinlikleri yüksek çalışanlar oluşturmak, ülke ekonomik yapısına paralel bir ücret ve yan haklar politikası uygulamak, hedef bazlı yönetim modeli ile çalışanlarımızın başarısını ve sürekli gelişimini destekleyerek, kurumun ana hedeflerine ulaşmasına katkı sağlamak, çalışanlarımızın memnuniyetini ve kuruma bağlılığını arttırmak öncelikli hedeflerimizdir.

Konu ile ilgili daha fazla bilgi ve başvurular için insan kaynakları sayfamızı ziyaret edin.

Bu sitenin mükemmel programlama yapısı daha modern bir tarayıcıya ihtiyaç duymaktadır. Google Chrome ile tanışın!