Kopyalanamaz İçerik

1. Şartlar

   Bu web sitesine erişerek, bu web sitesi Kullanım Şartlarına ve geçerli tüm kanun ve düzenlemelere riayet etmeyi ve geçerli yerel kanunlara riayet etmekten sorumlu olduğunuzu kabul etmektesiniz. Bu web sitesinde yer alan materyaller, telif haklarına ve markalara ilişkin olarak uygulanan kanunlarla korunmaktadır.


2. Kullanım Lisansı

   Sadece şahsi ve ticari olmayan geçici görüntüleme amacıyla İlkevim Yuva Eğitim Kurumları web sitesindeki materyallerin (bilgilerin veya yazılımların) bir kopyasını geçici olarak indirmek için izin verilmektedir. Bu mülkiyetin devrini değil, bir lisansın verilmesini ifade etmekte olup söz konusu lisans uyarınca

  • •  Materyalleri değiştiremez veya kopyalayamazsınız;
  • •  Materyalleri ticari bir amaçla veya (ticari olsun ya da olmasın) umuma teşhir amacıyla kullanamazsınız;
  • •  İlkevim Yuva Eğitim Kurumları web sitesinde yer alan yazılımları kaynak koda dönüştürmeye veya tersine mühendisliğe konu etmeye teşebbüs edemezsiniz;
  • •  Materyaller üzerinde yer alan telif haklarına veya mülkiyete ilişkin kayıtları kaldıramazsınız ya da
  • •  Materyalleri başka bir kişiye devredemezsiniz ya da materyalleri başka bir sunucu üzerinde yansıtamazsınız.
  • •  Bu lisans, bu kısıtlamalardan herhangi birini ihlal ettiğiniz takdirde kendiliğinden münfesih olur ve İlkevim Yuva Eğitim Kurumları tarafından herhangi bir zamanda feshedilebilir. Bu materyalleri görüntülemenizin sona ermesi ya da bu lisansın sona ermesi üzerine, elinizde elektronik veya basılı formatta bulunan indirilmiş tüm materyalleri imha etmek zorundasınız.


3.Uyarı

   İlkevim Yuva Eğitim Kurumları internet sitesindeki materyaller "olduğu gibi" sunulmaktadır. İlkevim Yuva Eğitim Kurumları, sarahaten veya zımnen hiçbir taahhütte bulunmamaktadır ve satılabilirlik, belirli bir amaca uygunluk, fikri haklara tecavüz edilmediği ya da sair hakların ihlal edilmediği hakkındaki zımni taahhütleri veya koşulları da kapsayan, ancak bunlarla sınırlı olmayan diğer tüm taahhütleri reddetmekte ve inkâr etmektedir. Ayrıca İlkevim Yuva Eğitim Kurumları kendi Internet web sitesinde ya da bu site ile bağlantılı diğer sitelerde yer alan materyallerin ya da bunlarla bağlantılı materyallerin doğruluğu ya da bu materyallerin kullanımının muhtemel sonuçları veya güvenilirliği hakkında herhangi bir beyan veya taahhütte bulunmamaktadır.


4. Sınırlamalar

   İlkevim Yuva Eğitim Kurumları veya İlkevim Yuva Eğitim Kurumları Şubeleri söz konusu zarar ihtimali sözlü veya yazılı olarak bildirilmiş olsa dahi, İlkevim Yuva Eğitim Kurumları veya Şubeleri İlkevim Yuva Eğitim Kurumları Internet sitesinde yer alan materyallerin kullanılmasından veya kullanılamamasından kaynaklanan (veri veya kar kaybına ilişkin olan ya da işin aksamasından kaynaklanan zararları da kapsayan, ancak bunlarla sınırlı olmayan) zararlardan hiçbir şekilde sorumlu olmayacaklardır. Bazı yetki bölgelerinin, zımni taahhütlere kısıtlama getirilmesine ya da dolaylı veya arızi zararlara ilişkin sorumluluğun sınırlandırılmasına izin vermemesi nedeni ile, bu sınırlamalara tabi olmayabilirsiniz.


5. Revizyonlar ve Hatalar

   İlkevim Yuva Eğitim Kurumları web sitesinde yer alan materyaller teknik hatalar, yazım hataları veya görsel hatalar içerebilir.


6. Bağlantılar

   İlkevim Yuva Eğitim Kurumları Internet web sitesinde bağlantı verilen sitelerin tamamını incelememiştir ve bu bağlantılı sitelerin içeriğinden sorumlu değildir. Bu tür bir bağlantının konulmuş olması, İlkevim Yuva Eğitim Kurumları tarafından söz konusu sitenin desteklendiği anlamına gelmez. Söz konusu bağlantılı web sitelerinin kullanılmasından doğan risk, kullanıcıya aittir.


7. Site Kullanım Şartlarındaki Değişiklikler

   İlkevim Yuva Eğitim Kurumları, önceden bildirimde bulunmaksızın herhangi bir zamanda web sitesinin kullanım şartlarını değiştirilebilir. Bu web sitesini kullanarak, bu Kullanım Şartlarının söz konusu an itibariyle geçerli olan versiyonuna riayet etmeyi kabul etmektesiniz.


8. Uygulanacak Hukuk

   İlkevim Yuva Eğitim Kurumları web sitesine ilişkin talepler, kanunlar ihtilafı hükümleri dikkate alınmaksızın Türk kanunlarına tabi olacaktır. Ankara merkez mahkemeleri ve icra müdürlükleri, bu sözleşmeden doğan tüm uyuşmazlıklarda münhasıran yetkilidir.


İlkevim Yuva Eğitim Kurumları
Genel Müdürlüğü


Bu sitenin mükemmel programlama yapısı daha modern bir tarayıcıya ihtiyaç duymaktadır. Google Chrome ile tanışın!ankaradaki yuvalar yuva Ankara çocuk bakımevi çocuk gündüz bakımevleri okulöncesi eğitim çocuk yuvası çocuk önokul kreşler yuvalar ankarada yuva ankaradaki yuvalar Yuva Ankara çocuk yuvası dikmen yuva Çankaya yuva balgat yuva yüzüncüyıl yuvası Çocuk yuvası yuvalar yuvaları anaokulu anaokulları anaokul kreş bakımevi okul öncesi okulöncesi ankara çocuk yuvaları,ankara çocuk yuvası çocuk yuvası çocuk kreşler Ankarada çocuk yuvası