B R A N Ş L A R I M I Z
 • Dans & Müzik open

  Müzik çalışmaları çocukların tüm gelişim alanlarını destekler ve pek çok amacı gerçekleştirir.
  Anaokulumuzda, müzik programlarımızda;
    Ses çalışmaları,
    Doğru nefes kullanma ve doğru şarkı söyleme çalışmaları,
    Sözcükleri doğru telaffuz çalışmaları,
    Ritmi hissetme ve farklı ritimleri uygun tempoda vurabilmeleri,
    Sözleri melodiye ve ritme uygun söylemeleri,
    Müziğin ritmine uygun olarak dans edebilmeleri ve
    Arkadaşları ile dostça ilişkiler kurabilmelerine yönelik çalışmalar yer almaktadır.

  Müzik seslerin sanatı, duyguların matematiğidir. Küçük yaşlardan başlayarak bilinçli bir şekilde verilen ritim eğitimi yanısıra ses dinleme ve ses ayırt etme eğitimi verilmektedir. Dans çalışmaları çocuğun kendisine saygı duymasına, dengesini kontrol etmesine, kaslarının gelişimine yardım eder. Çok küçük yaşlardan başlayan ritim duygusu, doğru yönlendirildiği zaman, çocuğun kendini ifade edebilme yeteneğine dönüşür. Dans derslerinde popüler müzikler eşliğinde modern dans ve halkoyunları çalışmaları yapılır.

 • Resim & Seramik open

  Resim ve Seramik eğitimi ile;
    Estetik algılama,
    Yaratıcı ifade,
    Estetik olarak karar verme,
    Kültürel özelliklerin tanıtılması amaçlanır.

  Çocuk bu çalışmalar ile renkleri kullanarak düşünce ve duygularını nasıl şekillendirerek, kağıda, hamura biçim vermeyi öğrenir. Çocuk bütün duygularını (sevinç, kızgınlık, neşe, üzüntü,kaygı ve korku ) en kolay yaptığı resimler ile dile getirir. Hayal dünyası içinde kendisini anlatır. Seçilen renkler, yapılan desen ve çizgilerde bunlar açıkça görülür. Bunlara ek olarak çocuğun el becerilerini geliştirir.

  Seramik çalışmaları, çocukta üçüncü boyutun gelişmesi açısından önemlidir. Seramik hamuruna istediği şekli vermeye çalışan çocuk bir yandan parmak ve kol kaslarını geliştirirken diğer yandan da üçüncü boyutu keşfeder.

 • Oyunla İngilizce open

  Okulöncesi İngilizce dersinde çocuklarımızın anadillerinin dışında başka bir dilin varlığından haberdar olmalarını sağlamak, öğrencilerde yabancı dile karşı kulak dolgunluğu oluşturmak ve çevrelerinde gördükleri cisimleri ve renkleri tanımlamaları hedef alınmaktadır. Öğrendikleri kelimeleri içeren şarkılar, şiirler öğrenmelerini daha zevkli hale getirmektedir. Böylece ilerdeki yaşamlarında iletişimde bir avantaj elde etmektedirler..

 • Oyunla Bilgisayar open

    Bilgisayarın fare bölümünü kullanması çocuğun küçük motor yeteneklerinin ve el-göz koordinasyonun gelişmesine yardımcı olur.
    Çocuklar okuma yazma bilmedikleri için bilgisayar programlarının verdiği komutları anlayamazlar, ancak yetişkinler onlara gerekli yardımı yaptıklarında onlar ne yapacaklarını ezberler ve ezberlediklerini uygulayarak programı kullanırlar. Bu durum onların hafızalarını olumlu yönde etkiler ve gelişmiş hafıza düzeyine sahip olmalarına yardımcı olur.
    Çocukların özgüvenleri güvenleri artar ve yeni bir teknolojik aleti kullanırken problem çekmez.
    Çocukların analitik düşünme, problem çözme, kendi kendine karar verme ve yaratıcılık gibi yetenekler edinmesine ve geliştirmesine yardımcı olur.

 • Drama open

  Çocuklarımıza kendilerini özgürce ifade edebileceği ortamlar yaratarak yaratıcılığı, yargılama gücünü, gözlem yeteneğini, iletişim kurma becerisini, hayal kurma gücünü ve eleştiri-özeleştiri yapabilme becerilerini geliştirme amacı güden iletişim ve etkileşim yumağıdır. Çocukların eğitiminde dramatizasyon önemli yer tutar.Çocuk yaşamı taklit yolu ile öğrenir. Doğuştan gelen bu taklit ve canlandırma güdüsü onları hayata alıştırma açısından büyük önem taşır.

 • Satranç open

  Çocuklarımızın beceri düzeylerini daima yüksek tutmak amacıyla satranç ve benzeri beceri oyunlarını oynatırız. Bu sayede analitik düşünme ve strateji yeteneği gelişirken aynı zamanda rekabet duygusu oluşur. Zaman zaman bu oyunu daha eğlenceli kılmak için turnuva düzenleriz. Bu sayede çocuklarımızın başarmak için daha hevesli olduklarını gözlemleriz. Çocuklarımıza anlatmamız gereken bir olguda başarıdır. Başarı kavramını anlatmaya çalışırken yine satrançtan yararlanabiliriz. Başarı hemen herkesin ulaşmak istediği bir hedeftir. Çocuklar da başarıya hemen ve kolay yoldan ulaşmak isterler oysa başarı insanlara sunulan bir lütuf değildir. Ardında azim, fedakarlık, sabır, planlı çalışma ve tüm bunların yapıldığı bir süreç vardır. Kısacası bir bedel vardır. Adeta bir bedel karşılığında alınmıştır. Başarının bedeli önceden ödenmiştir. Başarısızlığın bedeli ise sonradan ödenir. Başarısızlığı bazıları için cazip kılan da budur. Yaşamın cilveleri denebilen şansın, rastlantıların önemli etkilerine rağmen bedel ile başarı arasında doğru orantı olduğunu söylemek mümkündür. Bu satrançta da böyledir. Hiçbir oyun satrançta olduğu gibi başarıyı dünya ölçeğinde kıyaslamalı olarak rakamlarla ifade edemez. Çocuk çalışıp oyunculuğunu ilerlettikçe gerek ulusal gerek uluslararası kuvvet dereceleri artar. Çocuk bedelini ödediği sürece başarı merdivenlerine tırmandığını görecek ve tüm başarı öykülerinin ardında bir bedel olduğu gerçeğini öğrenecektir.

 • Bale open

  Balede balet veya balerin, müziğin ritmik yapısı ve duygusu içinde adeta bir kuğu gibi dans eder. Bale daha çok duygusal bir hareket bütünlüğüdür. Bale etkinliği sayesinde çocuklarımızın hem dans duygusunu öğrenmelerini hem de kas yapılarının gelişmesini amaçlarız. Daha küçük yaşlarda uygulanan bu aktiviteler, çocuklarımızın yetenekleri üzerinde olumlu etkiler gösterediği gibi, onları doğru yönlendirmemize de yardımcı olur. "Her birey en az bir alanda yetenekli doğar" deyişinden hareketle en önem verdiğimiz nokta, bu aktiviteler sayesinde çocuklarımızın yeteneklerini doğru tespit etmeyi ve bu alanda yönlendirmeyi amaçlamamızdır.Bu sitenin mükemmel programlama yapısı daha modern bir tarayıcıya ihtiyaç duymaktadır. Google Chrome ile tanışın!ankaradaki yuvalar yuva Ankara çocuk bakımevi çocuk gündüz bakımevleri okulöncesi eğitim çocuk yuvası çocuk önokul kreşler yuvalar ankarada yuva ankaradaki yuvalar Yuva Ankara çocuk yuvası dikmen yuva Çankaya yuva balgat yuva yüzüncüyıl yuvası Çocuk yuvası yuvalar yuvaları anaokulu anaokulları anaokul kreş bakımevi okul öncesi okulöncesi ankara çocuk yuvaları,ankara çocuk yuvası çocuk yuvası çocuk kreşler Ankarada çocuk yuvası